REKLAMATION

Reklamation vid behandling

Reklamation skall göras inom 5 dagar från besöket. Om man upplever att man tappat mer fransar än vad som är normalt.

Obligatoriskt vid reklamation är ett personligt besök hos oss inom den tiden så vi kan se fransarna och göra en bedömning, vid reklamation följer vi ARN’s riktlinjer och du blir erbjuden möjliga tider för korrigeringsbehandling inom en vecka, inga återbetalningar görs oavsett.