GDPR

GDPR

GDPR är en ny dataskyddsförordning och ersätter personuppgiftslagen (PUL) från och med den 25 Maj 2018. Det innebär att vi som företag måste informera er som kund om att vi samlar in personuppgifter samt vilka uppgifter det handlar om och varför vi gör detta. Den nya lagen ställer högre krav än tidigare och möjliggör för er som kund att kunna påverka vår hantering av era uppgifter.

De vi samlar in är namn, telefonnummer, personnummer, mail, adress, köp och betalinformation. Uppgifterna fyller du eller vi in i vårt bokningssystem via www.bokadirekt.se. Bokadirekt lagrar dina uppgifter i systemet upp till sju år eller tills det att du önskas tas bort. Bokadirekt uppfyller kraven på personuppgiftshantering och personalen på salongen hanterar era uppgifter med sekretess.

Detta gör vi för att kunna fullfölja vårt avtal med er som kund och för att fullgöra en rättslig förpliktelse gällande bokningar.

Du som kund har möjlighet att godkänna eller motsäga dig informationsutskick via e-post eller telefon. Du har också möjlighet att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera den information som finns registrerad på dig som person.

Ägare är personuppgiftsansvariga.

Det är vi som företag som är ansvariga för era uppgifter och vi har skyldighet att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du är välkommen in och prata med oss om du vill veta mer!